Wprowadzenie do kodowania

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 134
  • Dostępność: na zamówienie
  • Autor: Włodzimierz Kwiatkowski
  • ISBN: 978-83-61208-54-9
  • Format / Liczba stron: B5 / 224
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2010
  • szt.
  • 63,00 zł

Jest to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów uczelni technicznych studiujących na kierunku informatyka.

W rozdziale pierwszym zostały przedstawione standardy kodowania znaków: od ASCII do Unicode. Rozdział drugi zawiera omówienie podstawowych podejść do rozwiązania problemu bezstratnej kompresji danych. Przedstawiono zasady kodowania Huffmana, kodowania arytmetycznego i kodowania słownikowego. W rozdziale trzecim zawarte są zagadnienia dotyczące kodowania nadmiarowego. Omówiono liniowe kody detekcyjne i korekcyjne. Specjalną uwagę zwrócono na kody Hamminga i kody cykliczne (BCH, Reeda-Solomona). Przedstawiono także zastosowania kodowania nadmiarowego (w tym do weryfikacji integralności danych opartej na cyklicznym kodzie nadmiarowym CRC). Rozdział czwarty zawiera omówienie podstawowych problemów kodowania sygnałów: próbkowania i kwantyzacji. W rozdziale piątym omówiono podstawowe standardy kodowania transmisyjnego (kody linii).