13 Pedagogika

ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD to najczęstsze zaburzenie rozwojowe – dotyka 5% dzieci.

34,90 zł
32,55 zł
Pedagogika w Europie i na świecie

Pedagogika w Europie i na świecie

Pozycja niniejsza zawiera „Wykaz bibliograficzny publikacji według podziału na kontynenty, kraje, republiki, półwyspy, wyspy i grupy ludnościowe”. Jest to więc spis artykułów pogrupowanych geograficznie.

42,00 zł
31,50 zł